Person uppgifter GDPR

 Inom SateLlite värnar vi om en hög nivå av skydd för våra medlemmars personliga integritet. Vi vill därför informera dig om nya direktiv och regelverk som syftar till att stärka skyddet och behandlingen av dina personuppgifter.


Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft inom EU. GDPR fokuserar på ett ökat integritetsskydd och reglerar hur personuppgifter får behandlas och hanteras.


Med anledning av det nya EU direktivet och GDPR har vi uppdaterat våra medlemsbestämmelser. 


Mer detaljerade uppgifter kan du ta del av på följand dokumen. GDPR