Allmänt

SateLlite Squaredancers har sitt säte i Stockholm

 

Medlemsavgiften = 100: för år 2023

(+32:-om du önskar publikationen Square Info hemsänd per post)

 

 

Vårt Postgiro Nr. 265074-5

 

Klubbens målsättning

 

Föreningen är ansluten till Swedish Association of American Square Dance Clubs. Nedan kallad SAASDC och har till uppgift och ändamål att ge medlemmarna möjlighet att utöva squaredans på respektive nivå, enligt Caller Labs´s intentioner.

 

Föreningen skall också;

  • Stimulera  till gott kamratskap.
  • Skapa förståelse mellan människor i olika åldrar och från olika nationer
  • Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.