INFORMATION


PGA DEN FÖRHÖJDA SMITTORISKEN AV CORONAVIRUSET HAR SATELLITES STYRELSEN BESLUTAT AT STÄLLA IN ALLA VÅRA KURSER FROM 16 MARS OCH TILLS VIDARE.


De dansare som har betalat hela kursavgiften för våren kommer att få betala 300 kronor för höstens kurs istället för 500 kronor


Höstens kurser är inställda tills vidare. Vi återkommer med närmare besked när Coronaviruset är under kontroll.

.