INFORMATION

PGA DEN FÖRHÖJDA SMITTORISKEN AV CORONAVIRUSET HAR SATELLITES STYRELSEN BESLUTAT AT STÄLLA IN ALLA VÅRA KURSER FROM 16 MARS OCH TILLS VIDARE.


De dansare som har betalat hela kursavgiften för våren kommer att få betala 300 kronor för höstens kurs istället för 500 kronor


Höstens kurser är inställda tills vidare. Vi återkommer med närmare besked när Coronaviruset är under kontroll.Om man vill dansa  "Virtal Square  Dances Sweden" (VSDS) finns det information om detta ka man söka under Epostadress:

virtualsquaredancessweden@gmail.com


Att dansa viruellt, eller bara sitta och titta, med hjälp av sin dator/smartphone/platta är ett enkelt och trevligt sätt att hålla kontakten med sina vänner som man inte har sett/träffat på länge på grund av Coronapandemin.

När man dansar behöver man inte visa sin bild om man inte vill. Huvudsaken är att DU har ljud och bild hos dig.
.