Information 2021

Medlemsavgift för 2021 är 100:- och vill man ha Sqaure info i pappersformat skall man betala 32: för porto.


Årsmöte 2021 kommer att ske som skriftligt möte.

Kallelse kommer att sändas till alla medlemmar  - enligt stadgarna - och där kommer vi att förklara hur årsmötet kommer att gå till.

Sedan kommer vi att skicka ut

- Handlingar och beslutsunderlag

- Dagordning

- Förslag till beslut för respektive punkt.